dolls.pl

Darmowa dostawa od 299 zł | 14 dni na zwrot towaru | tel. +48 888 215 729

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@dolls.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DOLLS

ul. Czarnoleska 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,

NIP 7712906522,

Regon 383562310,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do towaru prosimy załączyć formularz odstąpienia ułatwiający identyfikację paczki w magazynie. Może on być sporządzony odręcznie.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@dolls.pl lub drogą pocztową na adres:

DOLLS,

ul. Czarnoleska 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,

NIP 7712906522,

Regon 383562310,

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Czarnoleska 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,

W związku z wadą możesz żądać:

-wymiany rzeczy na wolną od wad,
-usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny,

-odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Formularz odstąpienia od umowy – POBIERZ

POMOC

ZWROTY I REKLAMACJE

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MOJE KONTO

TWOJE ZAMÓWIENIA

USTAWIENIA KONTA

LOGOWANIE

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

FORMY PŁATNOŚCI

CZAS I KOSZT DOSTAWY

© 2023 Dolls.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

AmS Ammar Salman,

ul. Czarnoleska 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,

NIP 7712906522,

Regon 383562310

WYSYŁKA 24 H!

+48 888 215 729

kontakt@dolls.pl